13 June 2010

Fiqh Nusus : Langkah Pertama Menguasai Fiqhul Khamsah - Abezuh


Oleh : Abezuh (link)

Dalam posting sebelum ini, saya dah bentangkan 4 elemen di dalam fiqhul khamsah iaitu :

1- fiqh muwazanat - pertimbangan di dalam menilai antara 2 maslahat, 2 mudharat atau di antara keduanya.

2- fiqh awlawiyat - penyusunan tertib bagi yang mana perlu didahulukan dan yang patut diakhirkan.

3- fiqh waqi' - perkiraan isu semasa di dalam menentukan suatu penyusuanan tertib.

4- fiqh taghyir - kajian suatu perubahan yang berlaku bagi menjaga kualiti perancangan.

Maka, tinggal satu elemen sahaja iaitu fiqh nusus yang merupakan elemen awal bagi memastikan seseorang menguasai fiqhul khamsah yang baik.

Fiqh nusus merupakan langkah pertama, sekiranya elemen ini tidak dikuasai dengan baik, maka elemen-elemen lain di dalam fiqhul khamsah akan berterabur dan tidak dapat dikuasai dengan sempurna.

Apa itu fiqh nusus?

Fiqh nusus merupakan pemahaman di dalam penguasaan ke atas nas-nas yang ada di dalam kita untuk mengetahui mana satu yang thawabit (tetap) dan mutaghaiyirat (berubah) bagi menentukan perancangan seuatu maslahat dijalankan.

Justeru, thawabit (tetap) tidak dipertikaikan bahkan susunan telah diaturkan dengan tetap. Apa yang penting melaksanakan menurut peraturan yang tersedia ada.

Manakala yang menjadi perbincangan di dalam fiqhul khamsah dalam merancang sesuatu maslahat ialah ke atas mutaghaiyirat (berubah). Makna fiqh muwazanat, fiqh awlawiyat, fiqh waqi' dan fiqh taghyir adalah suatu kaedah yang diperuntukan bagi mengkaji dan mengukur bagaimana menjamin dan merancang sesuatu maslahat sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak dan menolak mudharat sebagaimana yang disuruh oleh syarak.

Sebab itu di dalam kalangan manusia ada 3 jenis sahaja berdasarkan tahap pemahaman ke atas fiqh nusus ini :

1- golongan yang hanya melihat pada zahir nas sahaja. tiada ruang perbincangan di dalam peruntukan merancang sesuatu maslahat.

2- golongan yang tidak berpegang kepada etika nas, bahkan semua nas samada thawabit (tetap) atau mutaghaiyirat (berubah) adalah ditentukan melalui fighul khamsah dalam menyusun sesuatu maslahat.

3- golongan yang tepat di dalam melaksanakan sesuatu nas, iaitu menuruti perancangan percaturan yang telah disusun bagi thawabit (tetap), dan merancang menyusun maslahat ke atas mutaghaiyirat (berubah).

Golongan pertama dan kedua adalah golongan yang salah di dalam perkiraan melaksanakan sesuatu nas ekoran penguasaan fiqh nusus yang salah. Maka apa yang ditekankan di dalam fiqh nusus ialah :

- pengenalan thawabit (tetap) dan mutaghaiyirat (berubah)

- penekanan perlaksaan syariat dahulu diikuti maslahat.

- setiap syariat yang diperuntukkan adalah maslahat kepada manusia samada segera atau kemudian.

- apa yang diperuntukkan di dalam syariat adalah untuk kemudahan dan mengangkat kesusahan.

Kesemua ini merupakan garis panduan ke atas 4 elemen di dalam fiqhul khamsah. Sekiranya lemah di dalam menguasai perkara-perkara di dalam fiqh nusus akan menyebabkan seseorang tersebut tidak mahir di dalam mempraktikkan fiqhul khamsah dengan baik. Apa yang penting mahasiswa Islam mesti mampu membezakan di antara pengenalan thawabit (tetap) dan mutaghaiyirat (berubah). Hal ini demikian kekalutan yang berlaku adalah disebabkan kekeliruan di dalam mengenal pasti mana satu pengenalan thawabit (tetap) dan mutaghaiyirat (berubah). Dan akhirnya penyusunan sesuatu maslahat dilakukan sesuka hati walaupun ke atas perkara thawabit (tetap).

Cuma di dalam posting ini, penjelasan secara panjang lebar mengenai pengenalan thawabit (tetap) dan mutaghaiyirat (berubah) tidak akan dihuraikan di sini.

Apa yang penting lagi mengenai fiqhul khamsah ini ialah langkah pertama menguasai secara penuh akan fiqh nusus barulah layak memahami 4 elemen yang lain. Dan setiap elemen di dalam fiqhul khamsah mempunyai peranan yang tertentu yang khas namun terikat dengan elemen-elemen yang lain bagi menjamin kaedah yang terbaik dirancang.

Maka selain fiqhul khamsah ini, mahasiswa Islam perlu menguasai beberapa ilmu senjata semasa yang asas di dalam menjadikan diri jelas di dalam membawa amanah Allah yang syumul, iaitu :

- maqasid syar'iyah

- qawaid fiqhiyah

- kajian ke atas nas samada qat'ie atau zanni dari sudut thubut atau dilalah.

- peka mengenai isu semasa dan uruf

- penguasaan sistem azimah dan rukhsoh

- fiqh khilaf dan iktilaf

- ilmu Siasah Syar'iyah

Kesemua ilmu senjata asas ini termasuk fiqhul khamsah merupakan permata yang semakin ditinggalkan pleh mahasiswa Islam. Sedangkan tanpa penguasaan ilmu ini mahasiswa Islam tidak mampu berhadapan dengan mempraktikkan ilmu agama secara global dan semasa dengan baik. Hasilnya bertembung sesama sendiri dan meyebabkan perpecahan.

Apa yang penting, mahasiswa Islam perlu menguasai kesemua ilmu ini walaupun secara asas sebelum pulang bagi menjamin kualiti yang hebat. Tanpa penguasaan ilmu tersebut, tidak layak untuk berbicara mengenai hak, maruah, maslahat, mudharat dan perancangan yang hebat.

0 comments:

Post a Comment

 

Ibnu Ir Fadzil Copyright © 2009 Gadget Blog is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal