31 December 2009

Bolehkah Bertukar-tukar Mazhab Fiqh?

Dibenarkan bertukar-tukar mazhab, atau tidak wajib mana-mana individu untuk berpegang dengan satu mazhab sahaja.[1] Tetapi, di dalam satu-satu amalan, bolehkan kita menggunakan mazhab yang berbeza? Seperti mengambil wudhu dengan Mazhab Syafie, tetapi perkara yang membatalkan wudhu’ mengikut Mazhab Hanafi pula.

Bertukar mazhab dalam satu amalan dibenarkan, tetapi ketika dharurat atau keperluan. Bukan bertujuan untuk mempermainkan syariat, atau mengambil mudah tanpa sebarang keperluan. Dan ia terhad dalam perkara-perkara yang cabang, bukan usul.[2] Tetapi hari ini, mazhab yang kita taqlid sekarang pun belum difahami secara sempurna. Bagaimana pula hendak bertukar ke mazhab lain?

[1] Pandangan Jumhur Ulama
[2] Dr Wahbah Zuhaili Usul Fiqh Islami, jilid 2 ms 1181 – beliau membuat kesimpulan daripada beberapa pandangan dan syarat-syarat dibenarkan talfiq.


Muhammad Mujahid bin Mohammad Fadzil
Kuliah Usuluddin,
Akidah dan Falsafah,
Universiti al Azhar

0 comments:

Post a Comment

 

Ibnu Ir Fadzil Copyright © 2009 Gadget Blog is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal