17 June 2010

Ringkasan Teori Moden, Tahun 4 Akidah Falsafah (Siri Akhir)

Kekejaman Komunis


Bab 4 : Undang-undang Perdebatan

3 Undang-undang asas dalam perdebatan, iaitu :

1. Undang-undang Pergerakan

Iaitu gerakan merupakan sifat subjektivisme bagi setiap ciptaan dan benda yang bersifat material. Marxisme mengatakan bahawa gerakan itu muncul dari dalam material disebabkan pertembungan di antara bentuk-bentuk material.

2. Undang-undang perubahan

Iaitu perpindahan dengan pergerakan yang berterusan daripada perubahan bersifat bilangan, kepada perubahan bersifat kaedah. Maka, setiap perubahan pada material adalah perubahan daripada bilangan, kepada kaedah. Contohnya tanah yang mengalami hakisan. Pada mulanya ia berubah dari sudut “bilangan” hakisan, kemudian ia bertukar kepada perubahan bentuk.

3. Undang-undang hubungan (connection)

Iaitu undang-undang yang mengaitkan hubungan di antara material. Iaitu saling memberi kesan di antara satu sama lain. Bermula dengan saling memberi kesan di antara bahagian-bahagian kecil, dan seterusnya bahagian-bahagian kecil ini memberi kesan kepada induk.

Kesilapan Marxisme Dalam Ilmu Logik (Mantiq)

Secara umumnya, Marxisme mengalami kesilapan dalam Ilmu Logik dari sudut perbezaan di antara “berlawan” dan “bertentang”. Maka, dalam Ilmu Logik mengatakan bahawa :

Dua perkara yang bertentangan mustahil dapat digabungkan dan disekalikan

Dua perkara yang berlawanan mustahil dapat digabungkan, tetapi boleh disekalikan.

Contohnya manusia dan bukan manusia, adalah dua perkara yang bertentangan, mustahil dapat digabungkan atau disekalikan.

Contoh kedua, di antara putih dan hitam, adalah dua perkara yang berlawanan, mustahil dapat digabungkan, tetapi ia boleh disekalikan. Seperti meja yang berwarna hitam dan putih.


Bab 5 : Sejarah Secara Materialisme

Meneliti sejarah secara materialisme (Historical Materialisme) adalah salah satu pegangan Marxisme. Pegangan ini juga dicedok daripada fahaman George Hegel, tetapi tidak disingkirkan beberapa isi penting, antaranya persoalan roh dan pemikiran. Lalu, Karl Marx meletakkan beberapa method dalam menterjemahkan sejarah secara materialisme.

Mentafsirkan sejarah secara materialisme ialah menceritakan perubahan sejarah dunia dengan mengatakan bahawa segala perubahan tersebut berpunca daripada material. Material adalah segala-galanya dalam perubahan sejarah dunia. Antara faktor utama dalam perubahan sejarah dunia juga ialah ekonomi.

Ekonomi merupakan satu unsur materialisme yang menjadi sumber perkembangan dan kemundurang sesuata negara. Bukan sahaja ekonomi, bahkan peristiwa-peristiwa dunia semuanya dilihat dari sudut materialisme.

Contoh yang lain, mereka mengatakan bahawa sistem kasta dan sekatan kewangan akan menyebabkan berlakunya lonjakan dan ledakan untuk menolak sistem tersebut. Jelas di sini bahawa material memainkan peranan penting dalam pertumbuhan sejarah.

Sumber Historical Materialism

1. Asas pertentangan meresap di dalam ruang lingkup kemasyarakatan.

Iaitu pertentangan menjadi asas kemasyarakatan, yang menyebabkan kemajuan atau kemunduran sesuatu masyarakat. Contohnya dengan mengubah sesuatu kepada perkara yang bertentangan dengannya. Atau, melihat sesuatu dengan cara bertentangan. Bahkan kemajuan kehidupan masyarakat juga terkesan dengan sistem pertentangan ini. Sebab itulah timbulnya Dielaktikal

2. Undang-undang perubahan dan seruan kepada pertembungan masyarakat

Marxisme cuba menghidupkan api kebangkitan masyarakat untuk menentang sistem kasta dan kesenjangan di antara masyarakat. Beliau cuba mencetuskan kebangkitan Komunisme dengan menaikkan golongan pakerja. Beliau juga cuba menghidupkan sistem Kapitalisme yang bertindak sebagai penjanaan ekonomi.

3. Agama merosakkan akal

Marxisme juga mendakwa bahawa agama atau pegangan merosakkan akal. Apatah lagi pegangan terhadap sesuatu yang bukan bersifat material. Fahaman ini menggunakan uslub-uslub memfitnah, mencela dan sebagainya, untuk memburuk-burukkan agama. Agama dianggap sebagai candu yang merosakkan otak.


Bab 6 : Marxisme Dan Agama

Antara uslub-uslub yang digunakan untuk memerangi agama ialah :

1. Uslub dakwaan yang dibuat di muktamar-muktamar mereka. Ia bertujuan memberitahu secara jelas kepada semua hadirin, dan menimbulkan sensitiviti untuk menolak agama. Antaranya seperti yang diadakan di Rusia pada 1920.

Antara yang lain, mereka menyebarkan terbitan-terbitan antaranya “Pegangan Terhadap Allah Adalah Warisan Orang Lapuk” pada 1954. Begitu juga terbitan pada 1958 yang menceritakan tentang Kanun Pertama. Pada 1959, terbitnya akhbar seperti “Saintifik Merah”, yang menimbulkan keraguan terhadap Islam.

2. Pengkanunan atau menggariskan undang-undang dalam perlembagaan yang mampu menyekat perkembangan agama. Antaranya tentang kebebasan yang telah diubah pada tahun 1925 setelah perlembagaan berkaitannya dibuat pada 1918. Undang-undang 1925 ini telah memisahkan di antara urusan gereja dan kenegaraan.

3. Membuat serangan-serangan ke atas negara-negara, kemudiaan melakukan penghinaan terhadap agama di negara tersebut. Antara yang terbabit, negara yang terletak di Asia Tengah, dan Asia Barat. Di dalam sejarah serangan komunis ini, mereka bertindak kejam, terutamanya terhadap umat Islam sendiri.

Daripada Rusia, mereka menjajah Aural, Istirkhan, Siberia, Qaram, Qauqaz dan Turkistan untuk membentuk Kesatuan Soviet.

Kekejaman Dalam Sejarah

1. Genosid (penghapusan etnik) terhadap penduduk Siberia. Kesannya, hampir semua rakyat negara tersebut dibunuh.

a) Komunis juga telah membunuh 100 000 orang Islam di Turkistan, dalam semua peringkat masyarakat pada 1934.

b) Di antara 1937 – 1939, Rusia telah membunuh 500 000 orang Islam di Turkistan.

c) Pada 1950, 7000 orang telah dibunuh dan dihalau dari Turkistan.

d) Daripada 1919 sehingga sekarang, jumlah yang terbunuh di Turkistan mencecah setengah milion orang Islam.

e) Dan sebagainya...

2. Memusnahkan masjid dan sekolah

a) Sekitar 6682 buah masjid di Turkistan telah dimusnahkan.

b) 7062 buah sekolah telah dihapuskan

3. Membunuh para ilmuan

a) Syeikh Burhan al Bukhari, Qadhi

b) Syeikh Khan Marwan Khan, Mufti Bukhara

c) Syeikh al Jalil Abdul Mutalib Damila

d) Syeikh Mahsum Mutawalli

e) Syeikh Abdul Ahad Dar Khan

f) Syeikh Mula Yaqub

g) Syeikh Mula Abdul Karim

h) Dan ramai lagi..

tamat..

Muhammad Mujahid bin Ir Haji Mohammad Fadzil
Fakulti Usuluddin, Jabatan Akidah dan Falsafah
Universiti al Azhar

0 comments:

Post a Comment

 

Ibnu Ir Fadzil Copyright © 2009 Gadget Blog is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal