04 November 2010

Kutub Sittah : Ucapan Penghargaan Pengarah Program

Sumber : kutubsittah-pmram.blogspot.com


Ucapan Penghargaan Pengarah Program
Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum w.b.t.

Syukur dan pujian selayaknya dipanjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat lagi mengecapi nikmat Iman dan Islam. Selawat dan salam dinukilkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W., keluarga dan para sahabat baginda serta mereka yang memperjuangkan agama Islam sehingga ke hari kiamat.

Pada kesempatan ini, saya selaku pengarah program Majlis Pembacaan Kutub Sittah Siri 2 Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir (PMRAM) 2010 ingin melahirkan rasa syukur kerana sambungan pembacaan hadith daripada kitab Sohih Al-Bukhari pada kali ini dapat diteruskan lagi. Pembacaan yang dimulakan dengan "Kitab Al-'Umrah" ini berjaya menarik kira-kira 1300 orang peserta bagi mendengar untaian hadis yang disampaikan oleh para masyaikh Al-Azhar.

Jutaan terima kasih kepada sahabat Badan Pengurus dan HEWI PMRAM kerana memberikan bantuan dan dorongan dalam menjayakan program ini. Tidak lupa juga kepada barisan pelaksana program yang bertungkus-lumus mengadakan persiapan bagi memastikan ia dapat berjalan dengan lancar.

Selain itu, sekalung penghargaan saya tujukan kepada mereka yang turut memberikan sumbangan berbentuk wang untuk menampung perbelanjaan aktiviti. Antaranya pihak DPMT (link), agensi-agensi, dan individu, semoga Allah S.W.T. memberikan balasan yang setimpal terhadap apa yang telah kalian kerjakan.

Akhir kata, saya berharap agar program ini akan mendatangkan seribu satu manfaat dan kebaikan kepada semua.

Sekian, terima kasih.

Muhammad Yusuf A Kadir,
Pengarah,
Majlis Pembacaan Kutub Sittah Siri 2,
Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir 2010

0 comments:

Post a Comment

 

Ibnu Ir Fadzil Copyright © 2009 Gadget Blog is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal