09 April 2010

Senarai Empayar Terbesar Di Dalam Sejarah


Empayar terbesar mengikut jajahan

Semua empayar

Empayar British - 36.6 juta km²[1] (bawah King George V pada 1922)

Empayar Mongol - 33.2 juta km²[1] (bawah Khublai Khan pada 1268)

Empayar Russia - 22.8 juta km²[2] (bawah Nicholas II pada 1895)

Kesatuan Soviet - 22,402,200 km²[3] (pada 1989)

Empayar Sepanyol - 19 juta km²[1] (bawah King Charles III kk. 1759-1788)

Empayar Umaiyyah - 13.2 juta km²[1] (bawah Hisham ibn Abd al-Malik kk. 723-743)

Empayar Perancis - 12.5 juta km²[1] (bawah Presiden Albert Lebrun pada 1938)

Empayar Qing - 12 juta km²[4] (bawah Emperor Qianlong)

Empayar Portugis - 10.4 juta km²[1]

Empayar Amerika - 10 juta km² [5] (1898-1902 dan 1906-1908)

Empayar ar-Rasyidin - 9 juta km² (bawah Khalifah Uthman Ibn Affan kk. 644-656)[6]

Empayar Brazil - 8.1 juta km²[1]

Empayar Parsi Achaemenid - 7.5 juta km²[7] (bawah Darius)

Empayar Parsi Sassanid - 7.47 juta km²[2] (bawah Khosrau I in 550)

Empayar Jepun - 7.4 juta km²[1] (ketika Perang Dunia II)

Empayar Ming - 6.5 juta km²[2] (bawah Maharaja Jingtai pada 1450)

Empayar Han - 6 juta km²[2]

Empayar Rom - 5.7 juta km²[1] (bawah Maharaja Trajan)

Empayar Turki Uthmaniyyah - 5.5 juta km² (bawah Mehmed IV pada 1680)

Empayar Macedonia - 5.4 juta km²[1] (bawah Alexander Agung)

Empayar Tang - 5.4 juta km²[2] (bawah Maharaja Xuanzong pada 715)

Empayar Maurya - 5 juta km²[2] (bawah Ashoka Agong)

Empayar Mexico - 4.7 juta km²[1]

Empayar Byzantine/Empayar Rom Timur - 4.5 juta km²[2]

Empayar Timuriyah - 4.4 juta km²[2]

Empayar Mughal - 4 juta km²[2] (bawah Aurangzeb pada 1690)

Empayar Hun - 4 juta km²[2] (bawah Attila the Hun pada 441)

Empayar Seljuk - 3.9 juta km²[2]

Empayar Seleucid - 3.9 juta km²[2]

Empayar Itali - 3.8 juta km² (ketika Perang Dunia II)

Empayar Belanda - 3.7 juta km²[1]

Empayar Sweden - 3.6 juta km²

Empayar Jerman Nazi - 3.6 juta km²[1] (ketika Perang Dunia II)

Empayar Jerman - 3.5 juta km² (bawah Wilhelm II sebelum Perang Dunia I)

Empayar Gupta - 3.5 juta km²[2] (bawah Chandragupta II pada 400)

Empayar Ghaznavid - 3.4 juta km²[2]

Empayar Parsi Afshariyah - 3.23 juta km² (bawah Nadir Shah)

Empayar Pala - 3.2 juta km² (bawah Devapala)

Kesultanan Delhi - 3.2 juta km²[2]

Empayar Khazar - 3 juta km²[2]

Empayar Parsi Safawiyah - 2.85 juta km²

Empayar Parsi Parthia - 2.84 milion km² (Bawah Mithridates II 123–88 SM)

Empayar Median - 2.8 juta km²[2]

Empayar Chola - 2.6 juta km²[8] (bawah Rajendra Chola I)

Empayar Belgium - 2.5 juta km²[2]

Empayar Parsi Qajar - 2.3 juta km²

Tahuantinsuyu - 2 juta km² (Bawah Atahualpa pada 1532)

Empayar Assyria Baru - 1.4 juta km²[2]

Empayar Aksum - 1.25 juta km²[2]

Empayar Srivijaya - 1.2 juta km²[2]

Empayar Frankia - 1.2 juta km²[2]

Empayar Mali - 1.1 juta km²[2]

Empayar Maratha- 1 juta km²

Empayar Harsha - 1 juta km²[2] (bawah Harsha Vardhana pada 648)

Empayar Mesir - 1 juta km²[2]

Empayar Almoravid - 1 juta km²[2]

Empayar Khmer - 1 juta km²[2]

Komanwel Poland-Lithuania - 990,000 km² (bawah Sigismund III pada 1619)

Pemerintahan Bangsawan Lithuania - 930,000 km² (bawah Vytautas Agung pada 1430)

Empayar Bulgaria - 700,000 km² (bawah Tsar Simeon I)

Empayar Akkad - 650,000 km²[9]

Empayar Austria-Hungary - 600,000 km² [10]

Empayar Durrani - 600,000 km²

Empayar Babylon Baru - 500,000 km²[9]

Empayar Armenia - 400,000 km²

Empayar Vijayanagara - 360,000 km²[11]


Empayar berdampingan

Empayar Mongol - 33.2 juta km² (bawah Khublai Khan pada 1268)

Empayar Russia - 22.8 juta km² (bawah Nicholas II pada 1895)

Kesatuan Soviet - 22,402,200 km²[12] (pada 1989)

Empayar Umaiyyah - 13.2 juta km²

Empayar Qing - 12 juta km² (bawah Emperor Qianlong)

Empayar ar-Rasyidin - 9 juta km² (bawah Khalifah Uthman Ibn Affan pada 654)[13]

Empayar Brazil - 8.1 juta km²[1]

Empayar Parsi Achaemenid - 7.5 juta km² (bawah Darius I)

Empayar Parsi Sassanid - 7.47 juta km² (bawah Khosrau I pada 550)

Empayar Ming - 6.5 juta km²

Empayar Han - 6 juta km²

Empayar Turki Uthmaniyyah - 5.5 juta km² (bawah Mehmed IV pada 1680)

Empayar Macedonia - 5.4 juta km² (bawah Alexander Agung)

Empayar Tang - 5.4 juta km²

Empayar Maurya - 5 juta km² (bawah Ashoka Agung)

Empayar Mexico - 4.7 juta km²

Empayar Byzantine/Empayar Rom Timur - 4.5 juta km²

Empayar Mughal - 4 juta km² (bawah Aurangzeb pada 1690)

Empayar Hun - 4 juta km² (bawah Attila the Hun pada 441)

Empayar Seljuk - 3.9 juta km²

Empayar Seleucid - 3.9 juta km²

Empayar Jerman Nazi - 3.6 juta km² (ketika Perang Dunia II)

Empayar Gupta - 3.5 juta km² (bawah Chandragupta II pada 400)

Empayar Ghaznavid - 3.4 juta km²

Empayar Parsi Afshariyah - 3.23 juta km² (bawah Nadir Shah)

Empayar Pala - 3.2 juta km² (bawah Devapala)

Kesultanan Delhi - 3.2 juta km²

Empayar Khazar - 3 juta km²

Empayar Parsi Safawiyah - 2.85 juta km²

Empayar Parsi Parthia - 2.84 milion km² (Bawah Mithridates II 123–88 SM)

Empayar Median - 2.8 juta km²

Empayar Parsi Qajar - 2.3 juta km²

Tahuantinsuyu - 2 juta km² (Bawah Atahualpa pada 1532)

Empayar Assyria Baru - 1.4 juta km²

Empayar Aksum - 1.25 juta km²

Empayar Frankia - 1.2 juta km²

Empayar Mali - 1.1 juta km²

Empayar Harsha - 1 juta km² (bawah Harsha Vardhana pada 648)

Empayar Mesir - 1 juta km²

Empayar Almoravid - 1 juta km²

Empayar Khmer - 1 juta km²

Komanwel Poland-Lithuania - 990,000 km² (bawah Sigismund III pada 1619)

Empayar Bulgaria - 700,000 km² (bawah Tsar Simeon I)

Empayar Akkad - 650,000 km²

Empayar Austria-Hungary - 600,000 km²

Empayar Babylon Baru - 500,000 km²

Empayar Vijayanagara - 360,000 km²


Empayar Maritim

Empayar British - 36.6 juta km² (bawah King George V pada 1922)

Empayar Sepanyol - 19 juta km² (bawah King Charles III)

Empayar Perancis - 12.5 juta km²

Empayar Portugis - 10.4 juta km²

Empayar Amerika - 10 juta km² (1898-1902 dan 1906-1908)

Empayar Jepun - 7.4 juta km² (ketika Perang Dunia II)

Empayar Itali - 3.8 juta km² (ketika Perang Dunia II)

Empayar Belanda - 3.7 juta km²

Empayar Jerman - 3.5 juta km² (bawah Wilhelm II sebelum Perang Dunia I)

Empayar Chola - 2.6 juta km² (bawah Rajendra Chola I)

Empayar Belgium - 2.5 juta km²

Empayar Srivijaya - 1.2 juta km²


Empayar purba

Empayar Parsi Achaemenid - 7.5 juta km² (bawah Xerxes I of Persia)

Empayar Parsi Sassanid - 7.47 juta km² (bawah Khosrau I pada 550)

Empayar Han - 6 juta km²

Empayar Rom - 5.7 juta km² (bawah Emperor Trajan)

Empayar Macedonia - 5.4 juta km² (bawah Alexander the Great)

Empayar Maurya - 5 juta km² (bawah Ashoka the Great)

Empayar Hun - 4 juta km² (bawah Attila the Hun pada 441)

Empayar Seleucid - 3.9 juta km²

Empayar Gupta - 3.5 juta km² (bawah Chandragupta II pada 400)

Empayar Parsi Parthia - 2.84 milion km² (Bawah Mithridates II 123–88 BCE)

Empayar Median - 2.8 juta km²

Empayar Assyria Baru - 1.4 juta km²

Empayar Aksum - 1.25 juta km²[2]

Empayar Mesir - 1 juta km²

Empayar Akkad - 650,000 km²

Empayar Babylon Baru - 500,000 km²

Empayar Armenia - 400,000 km²


Empayar zaman pertengahan

Empayar Mongol - 33.2 juta km² (bawah Khublai Khan pada 1268)

Empayar Umaiyyah - 13.2 juta km²

Empayar ar-Rasyidin - 9 juta km² (bawah Khalifah Uthman Ibn Affan pada 654)[14]

Empayar Parsi Sassanid - 7.47 juta km² (bawah Khosrau I pada 550)

Empayar Ming - 6.5 juta km²

Empayar Tang - 5.4 juta km²

Empayar Byzantine/Empayar Rom Timur - 4.5 juta km²

Empayar Mughal - 4 juta km² (bawah Aurangzeb pada 1690)

Empayar Seljuk - 3.9 juta km²

Empayar Ghaznavid - 3.4 juta km²

Empayar Pala - 3.2 juta km² (bawah Devapala)

Kesultanan Delhi - 3.2 juta km²

Empayar Khazar - 3 juta km²

Empayar Chola - 2.6 juta km² (bawah Rajendra Chola I)

Tahuantinsuyu - 2 juta km² (Bawah Atahualpa pada 1532)

Empayar Aksum/Empayar Habsyah - 1.25 juta km²[2]

Empayar Srivijaya - 1.2 juta km²

Empayar Frankia - 1.2 juta km²

Empayar Mali - 1.1 juta km²[2]

Empayar Harsha - 1 juta km² (bawah Harsha Vardhana pada 648)

Empayar Almoravid - 1 juta km²

Empayar Khmer - 1 juta km²

Pemerintahan Bangsawan Lithuania - 930,000 km² (bawah Vytautas the Great pada 1430)

Empayar Bulgaria - 700,000 km² (bawah Tsar Simeon I)

Empayar Vijayanagara - 360,000 km²


Empayar moden

Empayar British - 36.6 juta km² (bawah King George V pada 1922)

Empayar Russia - 22.8 juta km² (bawah Alexander II pada 1867)

Kesatuan Soviet - 22,402,200 km²[15] (pada 1989)

Empayar Sepanyol - 19 juta km² (bawah Charles III)

Empayar Perancis - 12.5 juta km²

Empayar Qing - 12 juta km² (bawah Maharaja Qianlong)

Empayar Portugis - 10.4 juta km²

Empayar Amerika - 10 juta km² (1898-1902 dan 1906-1908)

Empayar Brazil - 8.1 juta km²[1]

Empayar Jepun - 7.4 juta km² (ketika Perang Dunia II)

Empayar Turki Uthmaniyyah - 5,5 juta km² (bawah Mehmed IV pada 1680)

Empayar Mughal - 4 juta km²

Empayar Itali - 3.8 juta km² (ketika Perang Dunia II)

Empayar Belanda - 3.7 juta km²

Empayar Jerman Nazi - 3.6 juta km² (ketika Perang Dunia II)

Empayar Jerman - 3.5 juta km² (bawah Wilhelm II sebelum Perang Dunia I)

Empayar Parsi Afshariyah - 3.32 juta km² (bawah Nadir Shah)

Empayar Parsi Safawiyah - 2.85 juta km²

Empayar Belgium - 2.5 juta km²

Empayar Parsi Qajar - 2.3 juta km²

Komanwel Poland-Lithuania - 990,000 km² (bawah Sigismund III pada 1619)

Empayar Austria-Hungary - 676,615 km²


Rujukan

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 Bruce R. Gordon (2005).
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 Adams, Hall and Turchin (2004).
 3. http://encarta.msn.com/encyclopedia_761553017/Union_of_Soviet_Socialist_Republics.html
 4. Wudi (2005) di All Empires menganggarkan 12 juta km². Wood (2006) di Akademi diraja juga menganggarkan 12 juta km². Turchin, Adams dan Hall (2004) menganggarkan 14.7 juta km². Gordon (2005) menganggarkan 12 juta km².
 5. Anggaran ini untuk jajahan Amerika bagi semua Amerika Syarikat, Filipina dan Cuba.
 6. Tarikh al-Tabari
 7. Muzium British (2005). Forgotten Empire: the world of Ancient Persia.
 8. Anggaran untuk Wangsa Chola terbit dari gabungan kawasan Empayar Srivijaya, Selatan India, Timur India, Bangladesh, Sri Lanka, Selatan Thailand, Kawasan Bago di Burma, Lakshadweep, kepulauan Maldives, dan kepulauan Andaman dan Nicobar.
 9. 9.0 9.1 Chase-Dunn, Álvarez dan Pasciuti (2002, p. 8-9).
 10. Broadberry and Harrison (2005).
 11. Sinopoli (2003, p. 82)
 12. http://encarta.msn.com/encyclopedia_761553017/Union_of_Soviet_Socialist_Republics.html
 13. Tarikh al-Tabari
 14. Tarikh al-Tabari
 15. http://encarta.msn.com/encyclopedia_761553017/Union_of_Soviet_Socialist_Republics.html
 16. http://ms.wikipedia.org/wiki/Senarai_empayar_terbesar

0 comments:

Post a Comment

 

Ibnu Ir Fadzil Copyright © 2009 Gadget Blog is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal